Indkaldelse til generalforsamling – 24. marts 2022

X-Huset

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Den selvejende Institution X-Huset

Generalforsamlingen afholdes i X-Husets store sal

torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.30

 

Alle borgere på Vester Hæsinge-egnen kan deltage og har stemmeret. Vester Hæsinge-egnen dækker Vester Hæsinge, Sandholt Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup.

 

Dagsorden:

1.Velkomst

2. Valg af dirigent og referent.

3. Valg af stemmetællere

4. Beretning fra formanden

5. Regnskab 2021 og Budget 2022

6. Indkomne forslag
Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

7. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant.

10. Evt.

Vel mødt!

Den Selvejende Institution X-Huset

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på