Arven efter Hans Jensen er nu frigivet

På generalforsamlingen i Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd i marts kunne formand Hans Christian Balle offentliggøre, at afdøde gårdejer Hans Jensen i sit testamente havde tilgodeset lokalområdet med ikke mindre end 900.000 kr. Pengene skulle indgå i en fond, som skulle tilgodese idrætslige, kulturelle og kirkelige formål.

Hans Jensen havde i sit testamente bestemt, at der skulle oprettes en fond som skulle tilgodese idrætslige – kulturelle og kirkelige formål i Vester Hæsinge sogn. Det var dog ikke muligt med denne beløbsstørrelse at oprette en fond, så der blev ansøgt om at dele beløbet ligeligt mellem kirken og X-huset. Ansøgningen blev godkendt af advokaten og efterfølgende er pengene så tilfaldet kirken og Udviklingsrådet, som er X-husets ejer idag.

Udviklingsrådet har for sin del formuleret principper for anvendelsen af arven efter Hans Jensen. Principperne er godkendt enstemmigt af Udviklingsrådet.

Der er i principperne søgt at dække støtteområderne så bredt som muligt.

Principper for anvendelsen arven efter Hans Jensen
Godkendt af Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd den 19. september 2019

Formål:
Formålet er at støtte sportslige, kulturelle og sociale formål og aktiviteter. Tilskud kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder foreninger.
Anvendelsen af arven skal tage udgangspunkt i den motivation, som blev grundlaget for tildelingen af arven (se bilag nedenfor). Dvs. pengene skal anvendes til projekter i vid forstand, men ikke til den daglige drift.

Proces:
Bestyrelsen i Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd har under ansvar over for generalforsamlingen den endelige beslutningsret i forhold til anvendelsen af arven.
Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anvendelse ved investering hhv. udlodning i overensstemmelse med ovenstående formål. Investeringer og udlodning kan ske løbende over et kalenderår. Bestyrelsen fastsætter og offentliggør en årlig ansøgningsfrist for udlodningen.

Pengene tænkes anvendt på følgende:

1. Årlig udlodning: Udviklingsrådet vil uddele en sum på 30.000 kr. en gang årligt med ansøgningsfrist 1. februar. Dette beløb kan søges til sociale og kulturelle aktiviteter. Alle borgere og/eller foreninger bosat i lokalområdet kan sende en motiveret ansøgning. Beløbet kan deles mellem flere ansøgninger. Der doneres ikke mere end 50% af en aktivitet. Udlodningen skal annonceres i 3.Halvleg samt på hjemmesiden.
En ansøgning skal indeholde beskrivelse af projektet, målgruppe samt et kvalificeret budget.
2. En enig bestyrelse kan investere i ting/udstyr, som støtter sportslige, kulturelle eller sociale aktiviteter i X-Huset.
3. En enig bestyrelse kan vælge at tildele en aktivitet en underskudsgaranti. Der skal foreligge kvalificeret budget.

Udviklingsrådet ønsker med principperne at sikre, at arven efter Hans Jensen kommer lokalområdet til gode i så mange kulturelle og sportslige/fritidslige aktiviteter som muligt.

Hans Christian Balle
formand for Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd/X-huset

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på