Tour de Vester Hæsinge aflyses
aug09

Tour de Vester Hæsinge aflyses

I løbet af den forgangne uge har regeringen besluttet at fastholde grænsen på antal personer i forsamling ved visse arrangementer på 100 personer. Som konsekvens heraf har planlægningsgruppen for Tour de Vester Hæsinge besluttet at aflyse årets arrangement. Gruppen har vurderet, at det ikke er realistisk at gennemføre arrangementet uden risiko for at bringe folk i potentiel smittefare og har derfor valgt at tage konsekvensen. Gruppen...

Read More
Opstartsmøde – planlægning af “Tour de Vester Hæsinge”
jul05

Opstartsmøde – planlægning af “Tour de Vester Hæsinge”

Traditionen tro afholder Udviklingsrådet og X-Huset “Tour de Vesterhaesinge” sidste lørdag i august – i år den 29. august. Efter en pause i 2018 viste 2019 med al tydelighed, at der er stor opbakning til cykelløbet. Cykelløbet har da også karakter af en byfest for lokalområdet med masser af aktiviteter foruden cykelløbet. Beslutningen om at arrangere Tour de Vesterhaesinge i år har trukket ud på grund af...

Read More
Nyt fra Velkomstgruppen
jul03

Nyt fra Velkomstgruppen

Vores lokalområdet har en meget aktiv og velfungerende velkomstgruppe, som er en del af Udviklingsrådet. Opgaven for gruppen er så vidt det er muligt at blive bekendt med nye tilflyttere, tage ud at besøge dem og byde velkommen, samt overrække dem en velkomstmappe. Velkomstgruppen får til stadighed mange positive tilbagemeldinger på deres arbejde med at byde folk velkommen. Senest i 2019 blev der afholdt 2 arrangementer, hvor alle...

Read More
Nyt udseende til Go’on-anlægget i Vester Hæsinge
jun24

Nyt udseende til Go’on-anlægget i Vester Hæsinge

Stor tak skal lyde til Jørn Bertelsen, Erik Boman og Aksel Nielsen for et veludført og flot arbejde. Fornyelsen af området omkring tankanlægget har givet et væsentligt løft til bymidten. Hans Christian Balle Udviklingsrådet

Read More
Julelys ved X-huset
nov24

Julelys ved X-huset

Julestemningen har henover den forgangne uge indfundet sig ved X-huset. Juletræer med lys giver julestemning i og omkring huset og på X-husets parkeringsplads har egetræet nu fået sin egen julebelysning. Gå en aftentur i Vester Hæsinge og nyd det flotte træ. Tak skal lyde til de frivillige, som ihærdigt har arbejdet med opsætningen. Mange hilsner fra...

Read More
X