Bedre trafiksikkerhed i Sandholts Lyndelse


Bakkelandets Lokalråd har gennem længere tid været i dialog med Faaborg Midtfyn Kommune om trafikforhold og sikkerhed i Bakkelandets fire landsbyer. Og nu er der nyt. I løbet af foråret er det planen, at etableres 2 minus 1 vej på Sandholtvej, gennem Sandholts Lyndelse (se tegning).

 

Tidligere trafikmålingerne viser, at der er en ret stor andel biler, der kører med for høj fart på strækningen og målet er, at sænke hastigheden på strækningen. Etablering af 2 minus 1 vej betyder ofte, at bilister automatisk oplever vejen smallere og dermed sænker hastigheden.

2 minus 1 vej er planlagt på den strækning af Sandholtvej, hvor oversigtsforhold tillader det jf. gældende Vejregler og anbefalinger.

Såfremt det viser sig – efter en periode – at løsningen ikke er effektiv nok, kan der indføres andre tiltag.

Faaborg Midtfyn Kommune har kontaktet Bakkelandets Lokalråd for at høre, om der er eventuelle indvendinger eller bemærkninger inden der etableres afmærkning og skiltning  i løbet af de kommende måneder. Lokalrådet støtter etablering af 2 minus 1 vej som angivet, men hvis du har spørgsmål eller bemærkninger bedes du hurtigst muligt og inden den 20. februar kontakte Lokalrådet på mail info@wirk.dk

Du kan se den forventede skiltning og afmærkning nedenfor.

Sandholtvej_001 Sandholtvej_002 Sandholtvej_003 Sandholtvej_004

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på