BORGERMØDE I X-HUSET

Borgermøde i X-Huset

Sæt i kalenderen tirsdag den 26. juni kl. 19.00.

På borgermødet informeres om renoveringen af kloakledninger i Vester Hæsinge – et arbejde der påbegyndes inden længe – samt en gennemgang og debat omkring projektforslag vedrørende trafiksikkerhed på Birkevej fremover.

Der vil blive husstandsomdelt en invitation inden længe.

De husstande, der har modtaget brev fra FFV Energi & Miljø A/S, og som ønsker udtrædelse for regnvand, bedes stadig hurtigst muligt besvare FFV og ikke vente til efter Borgermødet.

Vel mødt – Trafikgruppen

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på