Borgerne bakker op om Brugsen

imageDer var stor opbakning til LokalBrugsen i Vester Hæsinge, da der mandag blev holdt borgermøde om butikken.

På mødet blev der givet en orientering om butikkens økonomiske situation, skift af uddeler og så blev der ikke mindst tid til at drøfte, hvordan lokalområdet i fællesskab kan gøre en endnu større indsats for at øge omsætningen.

Har du 200 kr?
LokalBrugsen i Vester Hæsinge har oplevet en klar forbedring i omsætningen i sidste halvår af 2014. Men ikke helt nok til at indhente et fald tidligere på året.
Derfor har vi brug for at flere handler lidt mere i Vester Hæsinge. Og egentlig skal der ikke så meget til. Hvis hver kunde handler for 200 kr mere om måneden, så øger vi omsætningen med 1,5 mio. kr. og er i smult vande.
Et tal som ikke afskrækkede de godt 50 borgere, der var mødt frem til borgermødet og som i øvrigt bakkede bestyrelse og personale massivt op med stående klapsalver. Tak for det!

Brug for lidt mere
I sidste uge bad COOP bestyrelsen om en sikkerhedsstillelse på 150.000 kr. Det er penge vi nu skal finde og stille som garanti for den fortsatte drift. Der var markant opbakning til dette på borgermødet. Vi vil i de kommend edage informere mere om dette, men konkret betyder det, at vi vil opfordre alle til at låne LokalBrugsen et større eller mindre beløb. Pengene indsættes på en lukket konto og skal dække COOP’s udgifter i det tilfælde, at Brugsen må lukke. Når der ikke længere er brug for garantien (forhåbentlig om et år eller to) tilbagebetales beløbet fuldt ud til hver enkelt, der har bidraget. Alle bidrag er velkomne, fra 100-150.000 kr..
Sikkerhedsstillesen og dermed bidragene er helt nødvendige for, at Brugsen kan fortsætte sin nuværende drift – vi håber derfor også, at du har mulighed for at bidrage.
Bidrag kan indbetales i butikken eller overføres direkte på vores særlige konto Reg.nr. 2005, kontonr. 8981-875-045.
I den kommende tid vil vi kontake Brugsens medlemmer, borgere samt virksomheder med opfordring til at bidrage med et større eller mindre lån, således vi hurtigst muligt kan nå op på mindst 150.000 kr.
Det er er selvfølgelig ganske frivilligt, men vi håber da på bred opbakning, således vi fortsat har både butik og benzin i byen.

En konto i Brugsen
Du har også mulighed for at støtte LokalBrugsen ved at oprette din egen konto i butikken. Her kan du fx indsætte 1.000, 2.000 kr. eller et andet beløb. Hver gang du handler oplyser du blot dit konto-nummer ved kassen og beløbet trækkes så fra det beløb du har indsat. Hver måned indbetaler du så beløbet igen.
For dig, bliver det lidt nemmere at handle og du hjælper samtidig på vores likviditet.
Kontoen opretter du ved kassen.

Tak for mange gode forslag
På borgermødet kom der rigtig mange forslag til, hvordan vi kan gøre butikken bedre. Alle sammen gode og brugbare forslag som bestyrelsen nu ser på og prioriterer. Tak for det.
Og så håber vi at alle, også gerne dem der ikke havde mulighed for at deltage i borgermødet, vil handle lidt mere i LokalBrugsen i Vester Hæsinge – det er det det handler om, omsætningen skal op.

Vi ses
I Brugsen

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på