CAFE X – Søndagscafé i nye klæder

For et stykke tid siden blev der i et opslag her i nyhedsbrevet og på Facebook spurgt om interessen for at bevare søndagscaféen i X-Huset, og der har ingen indikationer været af, at man ønsker at beholde søndagscaféen i sin nuværende form. De få gæster, som trofast kommer søndag efter søndag, siger ovenikøbet selv, at de kommer for caféens skyld, og for at cafédamerne ikke skal have bagt forgæves.

Det er trist, men det er fakta – og søndagscaféen i sin nuværende form har derfor åbent for sidste gang inden sommerferien på søndag den 30. juni.

Til gengæld er muligheden for en gang om måneden at lave søndagsrestaurant drøftet; lidt lige som de gør på pub’erne i England, hvor de kalder det “Sunday Roast” 🙂 De gange, hvor vi havde søndagsrestaurant i 2018, var der en pæn tilslutning.

Der arbejdes videre på denne plan, og en opdatering følger efter sommerferien.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på