Der lysner i vore Kirker

Fyraftenssang
Onsdag den 19. januar kl. 17.00
Sandholts Lyndelse Kirke

Gudstjeneste i kirken,
kaffe og lagkage i præstegården
Søndag den 23. januar kl. 14.00
Vester Hæsinge Kirke

Det betyder, at der igen er Sorggruppe fra på tirsdag, Kaffemix har valgt at springe onsdag d. 19. januar over, og samles først igen onsdag d. 2. februar. Læsekredsen har næste møde onsdag d. 9. februar i Præstegården.

Vel mødt Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på