Ekstraordinær generalforsamling i VH Forsamlingshus

VH forsamlingshusPå den ordinære generalforsamling den 25. marts blev der vedtaget en hensigtserklæring, som den siddende bestyrelse ikke kunne bakke op om, da man følte den var ensbetydende med en lukning af Vester Hæsinge Forsamlingshus. En lukning hvor man risikerede, at det skete før der var sikkerhed for en sikker fremtid for projektet på skolen.

På den baggrund trådte bestyrelsen tilbage, og det var ikke muligt at finde en ny bestyrelse på den ordinære generalforsamling.

Der blev derfor indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 3. juni 2013.

Op til den ekstraordinære generalforsamling blev der indsendt et forslag til behandling.
Forslaget indebar, at den tidligere vedtagne hensigtserklæring blev annulleret, og blev erstattet af en henstilling om, at der indledes en dialog mellem X-Husets ledelse og V.H. Forsamlingshus bestyrelse. En dialog, som er det første led i en naturlig proces, der kan føre til det ønskelige fremtidige samarbejde.

Forslaget blev vedtaget, hvorfor den oprindelige hensigtserklæring er annulleret.

Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor den oprindelige bestyrelse genopstillede og blev genvalgt.

Den ”nye” bestyrelse ved formand Gurli Rindebæk udtaler, at forsamlingshuset stadig bakker 100% op om X-Husets projekt på skolen, og ser frem til dialogen og samarbejdet med X-Husets ledelse.

Jørgen Brink fra X-Huset udtaler, at han ligeledes ser frem til dialogen og samarbejdet, med det langsigtede formål at sikre Vester Hæsinge som attraktivt lokalområde.

Vester Hæsinge, den 3. juni 2013

Gurli Rindebæk
Formand for V.H. Forsamlingshus

Jørgen Brink
Næstformand i X-Huset

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på