Flere kræfter til X-Huset og udvikling

Bestyrelsen for X-Huset blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling 30. nov 2021 og holder her sit første møde med X-Husets nestor Jørgen Brink.

X-huset i Vester Hæsinge er vores egns vigtigste kulturhus, hvor alle områdets borgere og foreningerne løbende mødes om forskellige aktiviteter og begivenheder. X-Huset har hidtil været en del af Udviklingsrådets ansvarsområde, men for at skabe endnu mere udvikling og styrke økonomien, er det nu besluttet, at etablere en selvstændig forening og bestyrelse, der har ansvar for X-Huset.

Det blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i Udviklingsrådet den 30. november 2021, hvor der samtidig blev valgt bestyrelse:

  • Merete Plesner, Sandholts Lyndelse
  • Maja Ingerslev, Vester Hæsinge
  • Berith Nicolaisen, Vester Hæsinge
  • Jørgen Fristoft, Sandholts Lyndelse
  • Lauritz Knudsen, Vester Hæsinge
  • Peter Boman, Vester Hæsinge

Bestyrelsen konstituerer sig senere med formand, næsteformand mv.
Vedtægter for X-Huset (Word-dok.)

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Vester Hæsinge Udviklingsråd – 30. november 2021 (Word-dok)

Udviklingsrådet bliver til nyt Lokalråd
I forbindelse med generalforsamlingen, blev det nuværende Udviklingsråd erstattet af et nyt Lokalråd. Det nye Lokalråd har, til forskel fra tidligere ikke ansvar for X-Huset, men skal istedet fokusere på udvikling af alle fire landbyer på vores egn: Gl. og Ny Stenderup, Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge. Bestyrelsen i det nye Lokalråd er:

  • Nina Fladegård, Gl. Stenderup
  • Bjarne Brøndgaard, Ny Stenderup
  • Ole Worregård, Sandholts Lyndelse
  • Dina Hedegård, Vester Hæsinge

Vedtægter for Lokalrådet for Gl. og Ny Stenderup, Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge (Word-dok)

Referat-af-stiftende-generalforsamling-for-Lokalraad-NyGl.Sh_.Vh-30.-november-2021 (Word-dok).

Flere kræfter til drift og udvikling
Samlet betyder ændringerne flere frivillige kræfter til drift og udvikling af X-Huset, hvor en selvstændig bestyrelse nu kan fokusere på at foreninger og aktiviteter i huset får endnu bedre rammer. X-Husets bestyrelse får således ansvar for husets drift, udvikling, økonomi mv. 

Tilsvarende får bestyrelsen i det nye Lokalråd mulighed for at fokusere sine kræfter på udviklingen i de fire landsbyer på vores egn. Lokalrådet vil fortsætte den strategi og plan der ligger fra det tidligere Udviklingsråd og er bl.a optaget af – i tæt dialog med kommune – at øge trafiksikkerheden i vores område. Samtidig arbejdes der på at skabe bedre naturoplevelser gennem fælles vandrestier og udvikling af Syrenlandet. Lokalrådet vil lægge sig hårdt i selen for at foreninger og borgere både involveres og informeres løbende om alt dette, og meget mere i det nye år.

Aktiviteter fortsætter
Det tidligere Udviklingsråd har haft ansvar for en række aktiviteter, kommunikationskanaler mv. Alt sammen fortsætter, men er fremover fordelt mellem X-Huset og det nye Lokalråd:

 

Drives af X-Hus Drives af Lokalråd
X-Huset Skovsøen, herunder shelters
Hjertestarter ved X-Huset Velkomstgruppen
X-Huset.dk + Facebookside 3. halvleg
Shelters ved X-Huset vesterhaesinge.dk + Facebooksider
Pasning af område ved VHE Benzintank syrenland.dk
Arr. af Tour de Vester Hæsinge

På den ekstraordinære generalforsamling blev det desuden drøftet og besluttet, hvordan økonomien adskilles mellem X-Huset og det nye Lokalråd.

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på