Foredrag om kunstmaler Alhed Larsen

Alhed Larsen

Onsdag den 8. februar kl. 14.00 – 16.00 Vester Hæsinge Præstegård.

Ved Malene Linell Ipsen Museumsinspektør Johannes Larsen Museet.
I 2022 var det 150 år siden, at maleren Alhed Larsen blev født. Hendes far var godsforvalter under grevskabet Muckadell, og hun voksede op på gården Erikshaab ved godset Gelskov. Foredraget handler om Alhed Larsens ungdomsår, hendes kunstneriske virke og ægteskab med maleren Johannes Larsen.
Museet har udgivet en forskningsbaseret biografi af Malene Linell Ipsen og Jeppe Priess Gersbøll om Alhed Larsen. Biografien er dels en levnedsbeskrivelse, dels en behandling af Alhed Larsens kunstneriske produktion. Museet råder over et omfattende kildemateriale i form af breve, fotografier, udstillingskataloger mv., der ligger til grund for meget af forskningen, som således præsenterer ny viden om Alhed Larsens liv og værk.
En del af materialet indgår samtidig i sitet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Foredraget er gratis og alle er velkommen!

Her kan du læse det nye Kirkeblad: Kirkebladet februar – maj

Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på