Generalforsamling i Sh. Lyndelse Forsamlingshus

Dato: Fredag den 3. marts 2017 kl. 19.30 i forsamlingshuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der stilles forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til, at indlede forhandling med X-Huset i V. Hæsinge om et samarbejde.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar – de sendes til Carsten Aagaard (cdaagaard@gmail.com)

Følgende er på valg:

  • Bjarne Jørgensen – modtager genvalg
  • Carsten Aagaard – modtager ikke genvalg
  • Søren Aadal – modtager ikke genvalg
  • Pia Andersen – modtager ikke genvalg

Huset er efterfølgende vært med 3 stk. håndmadder, 1 øl/vand og 1 snaps.

Tilmelding senest den 28. februar til:
Charlotte Weber: 40 14 25 25 eller pr. mail: weber@mail123.dk
Pia Andersen: 51 91 87 17 eller pr. mail: pia1881@gmail.com
Venlig hilsen fra bestyrelsen.


Medlemskontingent

Bliv medlem af forsamlingshuset for kr. 175,- pr. person om året og deltag i lodtrækningen på generalforsamlingen om 2 flasker vin. Blandt nye medlemmer trækkes der også lod om 2 flasker vin.

Indbetaling senest den 28. februar:
Kontant til Charlotte Weber, Sinaivej 5
Sparekassen Fyn, kontonr.: 0828 8065712815 (husk at oplyse dit navn på betalingen)

For at deltage, skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingen.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på