GENERALFORSAMLING I SH. LYNDELSE FORSAMLINGSHUS

Fredag den 6. marts 2020 kl. 18.30 i Forsamlingshuset

Forsamlingshuset indbyder til stegt flæsk og persillesovs, 1 øl/vand og 1 snaps, hvorefter generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. februar – de sendes til Bjarne Jørgensen (bjarne0106@gmail.com)

Følgende er på valg:

  • Frode Nielsen (Næstformand) – modtager genvalg
  • Dorte Aagaard (Kasserer) – modtager genvalg
  • Sara Aagaard (udlejning/tlf. adm.) – modtager ikke genvalg
  • Anja Leach (Bestyrelsesmedlem) – modtager ikke genvalg
  • Mark Christensen (Suppleant) – modtager genvalg
  • Peter Boman (revisor) – modtager genvalg

Tilmelding senest d. 27. februar til:
Bjarne Jørgensen: 21800761 eller pr. mail: bjarne0106@gmail.com
Dorte Aagaard: 27573406 eller pr. mail: cdaagaard@gmail.com
Lasse Jensen: 53 76 72 75 eller pr. mail: lassekok@hotmail.com

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Medlemskontingent

Bliv medlem af forsamlingshuset for kr. 200,- pr. person om året og deltag i lodtrækningen på generalforsamlingen om 2 flasker vin. Blandt nye medlemmer trækkes der også lod om 2 flasker vin.

Indbetaling senest den 27. februar:
Kontant til Dorte Aagaard, Nørregade 20, 5672 Broby.
Sparekassen Sjælland, kontonr.: 0828 8065712815 (husk at oplyse dit navn på betalingen)
MobilePay: 79274 (skriv gerne ”kontingent” i kommentarfeltet).

For at deltage, skal kontingentet være betalt inden generalforsamlingen.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på