Generalforsamling i Vester Hæsinge Hjertestarter

BrevhovedlogoTirsdag d. 31. marts 2015 kl. 19:00 – 21:00

Afholdes: Vester Hæsinge Forsamlingshus

Vi ser frem til at pænt fremmøde.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Forelæggelse af bestyrelses forslag til kontingent og budget for det

  kommende år til godkendelse

 6. Behandlingafindkomneforslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år) – (formanden vælges

  af bestyrelsen)

 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år
 10. Eventuelt

Der kan til generalforsamlingen købes kaffe/kage, øl og vand.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på