Generalforsamling – Vester Hæsinge Hjertestarter

Brevhovedlogo

Generalforsamling i
Vester Hæsinge Hjertestarter
tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19:00 – 21:00

Afholdes: X-huset(lille lokale i kælderen)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Forelæggelse af bestyrelses forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

6. Behandling af indkomne *forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år) – (formanden vælges af bestyrelsen)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant for et år

10. Eventuelt

 

Mvh Bestyrelsen

*Forslag indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på