Generalforsamling i Vester Hæsinge Forsamlingshus

VH forsamlingshusOnsdag den 25. marts kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Vester Hæsinge Forsamlingshus med dagsorden ifølge vedtægterne.

Det kan oplyses, at bestyrelsen under pkt. 5 – Indkomne forslag – fremsætter forslag om, at foreningen opløses.
I samme forbindelse vil der blive fremsat forslag om, til hvilket formål foreningens midler uddeles inden for rammerne af vedtægterne.

Der har været holdt rigtig mange gode fester og sammenkomster i forsamlinghuset, men tiden er desværre løbet fra huset.
Skal forsamlingshuset fortsætte vil det kræve større investeringer i nyt tag mv., og blandt andet set i lyset af at lokalområdet i forvejen har flere gode festlokaler, har bestyrelsen valgt at fremsætte forslaget om at opløse foreningen.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer denne aften, som således kan blive foreningens sidste ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Gurli Rindebæk
formand

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på