Generelforsamling i Lokalrådet

Så står vi overfor vores første generelforsamling, i det nye team vi blev valgt ind i sidste år.

Lokalrådet for Sandholts Lyndelse, Vester Hæsinge, Ny – og Gl. Stenderup, har store drømme for vores egn.

Vi har også valgt nogle nye rammer til vores generelforsamling i år. Som også er et led i vores vision om, at skabt et bredere fællesskab på vores egn.

Deltagelse i mødet kræver ingen tilmelding. 

Skulle man have lyst, inviterer vi på foredrag og mad inden den ordinære generelforsamling, læs mere her

Dato: Onsdag den 20 April

Sted: Trente Mølle

Tid: 19:00-21:00

Dagsorden

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning til godkendelse.
  5. Regnskab og budget til godkendelse.
  6. Indkomne forslag
  7. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner
  8. Valg af lokalrådsmedlemmer jf. § 4.
  9. Valg af to revisorer.
  10. Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingen annonceres som minimum på hjemmesiden www.vesterhaesinge.dk senest 3 uger før afholdelse.

Stk. 4. Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller mindst tre medlemmer af udviklingsrådet eller 25 lokale borgere. Indvarsling i henhold stk. 2 og dagsorden annonceres.

De bedste hilsner Dina Hedegaard – Formand

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på