Gudstjeneste med Fynbokoret i V. Hæsinge Kirke

Gudstjeneste med Fynbokoret
Søndag den 24. november kl. 10.30
i Vester Hæsinge Kirke

Nogle søndage har kirkegængerne i Vester Hæsinge Kirke kunnet opleve, at orgelmusikken har været skiftet ud med musik fra andre instrumenter. Søndag den 24. november kl. 10.30 er det et helt kor, der medvirker ved gudstjenesten – denne sidste søndag i kirkeåret. Fynbokoret under ledelse af Torben Nikolajsen er et blandet kor, synger firestemmigt, har ca. 50 medlemmer og har hjemsted i Odense. Alle er meget velkomne til en smuk musikalsk oplevelse! Menighedsrådet.

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på