Indkaldelse til generalforsamling for Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd

Generalforsamlingen afholdes i X-Huset torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30.

Alle borgere på Vester Hæsinge egnen kan deltage og har stemmeret.
Vester Hæsinge egnen dækker over: Ny og Gl. Stenderup, Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge.

Dagsorden jævnfør vedtægterne:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning.
5. Regnskab og budget
6. Indkomne forslag
7. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner
8. Valg af lokalrådsmedlemmer jf. § 4.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt.

Der gøres særligt opmærksom på to forhold:

Jf. §6, stk. 4
Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse, og formanden skal videresende til de øvrige rådsmedlemmer senest 4 dage før.

Jf.§7, stk. 1
Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Formanden er aktuelt – Hans Christian Balle – som er fungerende formand.

Du kan finde en oversigt over det siddende Udviklingsråd, og de aktuelt gældende vedtægter på nedenstående side:

http://u867479783-vesterhaesinge-dk.hostingerapp.com/udviklingsraadet/

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på