Indkaldelse til generalforsamling for Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd

Alle borgere i lokalområdet.

Det vil sige i Ny og Gl. Stenderup, Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge

Indkaldes hermed til den første ordinære generalforsamling i Vester Hæsinge egnens Udviklingsråd

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.30 i X-Huset.

Dagsorden ifølge vedtægterne er:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning.
5. Regnskab og budget
6. Indkomne forslag
7. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner
8. Valg af lokalrådsmedlemmer jf. § 4.
9. Valg af to revisorer.
10. Eventuelt.

I pausen – efter generalforsamlingen – vil vi “åbne dørene” og give alle fremmødte et kig ind på byggepladsen for Det Nye X-Hus.

Herefter forsætter aftenen bl.a. med offentliggørelse af navnet på “Årets borger i Vester Hæsinge, Sh. Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup” for 2016.

Udviklingsrådet vil være vært med øl og vand, samt kaffe og småkager.

Vi håber rigtig mange møder op og støtter om det lokale demokrati og lokalområdets udvikling.

Jf. vedtægterne, skal

  • Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formanden i
    hænde senest 8 dage før mødets afholdelse
  • Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 2 uger før
    generalforsamlingen

I forhold til pkt. 8 på dagsordenen, skal vi på denne aften have valg til Udviklingsrådet, hvor der skal vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Af vedtægterne fremgår, at målet er at få en bred geografisk repræsentation fra hele lokalområdet, så den 9. marts skal vi have valgt:

• Et medlem fra Gl. Stenderup for 1 år (på valg i lige år)
• Et medlem fra Vester Hæsinge for 1 år (på valg i lige år)
• Et medlem fra Ny Stenderup for 2 år (på valg i ulige år)
• Et medlem fra Sandholts Lyndelse for 2 år (på valg i ulige år)
• Et medlem ikke stedbestemt for 2 år (på valg i ulige år)
+ 2 suppleanter for 1 år

Vil du være med til at bygge videre på den positive udvikling som lokalområdet er inde i, eller kender du én i lokalområdet, der vil være med til at gøre en forskel i Udviklingsrådet, så hører vi gerne fra dig. Kontakt en af nedenstående, hvis du har spørgsmål, ønsker at stille op eller vil foreslå en kandidat:

  • Laurits Knudsen – tlf. 24276754 – formand@x-huset.dk
  • Jørgen Brink – tlf. 40404130 – jorgen@lindberg-brink.dk
  • Bjarne Brøndgaard – tlf. 23629603 – broendgaard@gmail.com

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på