INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den selvejende Institution Vester Hæsinge-egnens Udviklingsråd/X-huset

afholder ordinær generalforsamling i X-husets store sal

tirsdag den 10. marts 2020 kl. 1900

Alle borgere på Vester Hæsingeegnen kan deltage og har stemmeret. Vester Hæsingeegnen dækker Vester Hæsinge, Sandholt Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup.

Dagsorden:

 1. Velkomst v. formand Hans Christian H. Balle
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Valg af stemmetællere – 2 stk.
 4. Beretning v. formand Hans Christian H. Balle
 5. Regnskab 2019 og Budget 2020 v. kasserer Jørgen Brink
 6. Indkomne forslag
  Jf. §6, Stk. 4. Forslag, som borgerne ønsker behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse, og formanden skal videresende til de øvrige rådsmedlemmer senest 4 dage før.
  Jf. §7, Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 7. Udnævnelse af “Årets Ildsjæl”.
 8. Valg til lokalrådet – jf. §4 – Udviklingsrådets medlemmer
 9. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
 10. Eventuelt

Author: Helle Rosenkilde

Share This Post On
Få vores nyheder...

Få vores nyheder...

Tilmeld dig, og få sidste nyt fra Vester Hæsinge, Sh. Lyndelse, Ny og Gl. Stenderup leveret i din indbakke. Helt GRATIS.

Tak for din tilmelding til nyhedsbrevet

X