Invitation til informationsmøde om X-Hus-Outdoor

X-Husets Outdoor-gruppe søger medlemmer til aktiv deltagelse i arbejdet for fornyelse af de grønne områder omkring X-huset.

Vi har i gruppen gennem godt og vel det sidste år arbejdet på at skabe en plan for området. Vi har undersøgt hvordan vi kan indrette området, så det imødekommer nuværende og fremtidige brugere bedst muligt.

Alle input er nu samlet i en skitseplan, som er udarbejdet af to landsskabsarkitektstuderende.

Vi har brug for flere kræfter, så vi sammen kan nå i mål med projektet. Dvs. at

  • Vi skal tilrette planen i samarbejde med de studerende
  • vi skal udarbejde et budget for projektet
  • vi vil gerne skabe en fysisk model af projektet, som vi vil præsentere forlokalområdets beboere og for de fonde, som vi planlægger at ansøge
  • vi skal igang med at søge midler til projektets gennemførelse

Vi har brug for alle, som kan og vil bidrage med deres kunnen i stort og småt.

Derfor inviterer vi til informationsmøde

Torsdag den 18. maj kl. 19.00 i X-Huset

På mødet vil vi gøre status på gruppens arbejde og give et mere detaljeret indblik i det arbejde, som vi skal igang med. Vi tager skitseplanen med i hånden og går en tur i området.

Udviklingsrådet er vært for en kop kaffe og kage.

Tilmelding til Hans Christian Balle – mobil 42253404 el. hans.balle@hotmail.com

Venlig hilsen

X-Husets Outdoor-gruppe

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på