INVITATION til oplæg og generalforsamling

INVITATION

Det er med stor fornøjelse, at Bakkelandets Lokalråd
kan invitere alle til oplæg og generalforsamling:

Onsdag den 15. marts 2023, kl. 18.30
i Sandholts Lyndelse Forsamlingshus.

Program

Sandholt Gods, før, nu og i fremtiden
Kom og hør et spændende oplæg fra Harald Kirketerp-Møller, derefter…

Vi byder på lidt at spise og drikke, samt…

Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning til godkendelse.
  5. Regnskab og budget til godkendelse.
  6. Indkomne forslag
  7. Præsentation og drøftelse af aktuelle projekter / visioner
  8. Valg af lokalrådsmedlemmer jf. § 4.
  9. Valg af to revisorer.
  10. Eventuelt.

Vi glæder os til at se dig

Venlige hilsner

Bakkelandets Lokalråd

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på