Invitation til seminar om bosætning og finansiering i landområderne

Borgermøde i X-huset

Den 31. oktober afholdt Udviklingsrådet borgermøde i X-huset. Mødet var velbesøgt og aftenens drøftelser omkring udviklingen af vores lokalområde gav mange gode inputs til Udviklingsrådet.

De vigtigste konklusioner fra mødet

Promovering af servicetilbudene i området, områdets herligheder og fællesskabet som det bærende element

Fornyelse af boligmassen i området gennem nedrivninger af uegnede huse og etablering af forskellige typer bofællesskaber

Flere tilbud i X-huset rettet mod lokalbefolkningen – aktiviteter.

Dialogmødet
Dialogmødet forud for Kommunalbestyrelsesmøde den 12. november i X-huset drejede sig primært om bosætning, seniorboliger, bofællesskaber og handlemuligheder herpå. Vi var ikke så mange, der deltog, men der var en fin dialog med Kommunalbestyrelsen, som i den grad er villige til at bakke op om byggeinitiativer i vores område, hvis vi stiller med et konkret forslag.
Der blev fra Borgmesterens side opfordret til, at sprede budskabet om et seminar den lørdag den 23. november i Faaborg, som netop omhandler mulighederne for bosætning, byggeri og finansiering i landområderne.

Opfordringen til at deltage er hermed videregivet. Udviklingsrådet håber at se mange interesserede fra lokalområdet til seminaret. Se vedhæftede fil.

Venlig hilsen
Hans Christian Balle
formand for VH-egnens Udviklingsråd

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på