Kaptajngården – afskedsreception for Rita og Karen

Indbydelse til Reception i Kaptajngården

Karen og Rita valgt at slutte deres arbejdsliv i børnehaven med udgangen af indeværende år.

Karen og Rita har været kendetegnet for vores fantastiske ”gamle” gård igennem hele dens eksistens og de har haft berøring med så mange forældre, børn, samarbejdspartnere, naboer mv., at det er umuligt at tælle!

For at give alle en mulighed for at takke dem begge for deres enorme indsats, inviteres der hermed til reception:

Fredag d.15.december 2017, kl.15.00-17.30

Børnehaven Kaptajngården, Vestergade 19, Broby

Kaptajngården vil sørge for at der er lidt lækkert til ganen

Vi håber at se så mange som muligt!

Mvh

Personale og Bestyrelse


Kære alle

Vi har truffet den store tunge beslutning det er, at sige farvel og tak til vores mangeårige arbejde på Kaptajngården.
Det er absolut ikke fordi vi ikke længere brænder for jobbet eller har mistet engagementet for, at arbejde på og udvikle Kaptajngården.
Tværtimod – jamen hvorfor dog så? spørgsmålene har været og er mange – svaret er meget langt, men vi vil forsøge at gøre det rimelig kort.

Historisk set, har Kaptajngården med sin utraditionelle kultur og struktur i alle 27 år skilt sig ud fra de traditionelle børnehaver. Gården, dyrene, markerne, maden, det lave hegn og vores noget anderledes måde at udfolde ledelse på, har alt sammen medvirket til, at opnå vores vigtigste mål, nemlig at give børnene ”gode, glade, lærerige og oplevelsesmættede dage” så de tror på sig selv og med lyst og mod går fra børnehaven videre ud i” livet”

”Vi gjorde det”- sammen med hele holdet på Kaptajngården skabte vi et miljø hvor:

  • Spontanitet, fleksibilitet, nærhed, omsorg, høj faglighed er herskende.
  • Livsglæden bare er der,
  • En æstetik der ikke kan måles
  • Et demokrati som altid skal diskuteres
  • Kaos som ikke lader sig stýre
  • Læring som ingen ved hvor kommer fra men bare er der.
  • Musikken og sangen som løfter
  • Livet er mere end et regneark.

Nye tider, nye skikke fordrer, at vi på Kaptajngården som i kommunens øvrige institutioner, befinder os i en forandringsproces hvor der er ændrede og dermed nye krav om – faglig målstyring, effektstyring, kontrol, regler, dokumentation. Som ledelse og medarbejder skal ”tungen” holdes lige i munden, så disse krav og Kaptajngårdens værdier og målsætning efterleves.

Som ledelsesteam igennem mange år, har vi oplevet mange lignende forandringer, vi har omstillet og ændret kurs mange gange og vi ved at ”besætningen” der er tilbage Kaptajngården, når vi er afmønstret, er i stand til med stor dygtighed, at kunne tackle arbejdsopgaverne og samtidig fastholde Kaptajngårdens særpræg og gode værdier.

Det er med stort vemod, at vi afmønstrer og siger tak for mange dejlige arbejdsår på landets bedste gårdbørnehave.

Kjærligst  Rita og Karen.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på