Konfirmander & Påsken’s Gudstjenester

Gudstjeneste med konfirmanderne

Sandholts Lyndelse kirke torsdag den 26. marts – kl. 19.00Konfirmander

Det er konfirmanderne, der forbereder gudstjenesten, og det er også dem, der i samarbejde med præsten Eva Ladefoged, vil holde den. Kom og vær med!

Påskegudstjenester Sh. Lyndelse kirke med pastor Eva Ladefoged

Palmesøndag den 29. marts – kl. 10.30

Påskeugen indledes med en smuk gudstjeneste

Skærtorsdag aften den 2. april – gudstjeneste kl. 19.00

Det er nadveren og det fælles måltid, vi samles om denne aften. Derfor vil der blive dækket op i kirken, og vi vil sammen spise et påskemåltid. Det er kun smagsprøver, så det anbefales, at man spiser hjemmefra, men måltidet vil i store træk foregå på samme måde som det påskemåltid Jesus og hans disciple fejrede skærtorsdag aften i Jerusalem.

Langfredag den 3. april – gudstjeneste kl. 9.00

– her vil gudstjenesten veksle mellem oplæsning fra Jesu lidelseshistorie og fællessalmer.

Påskedag den 5. april – gudstjeneste kl. 10.30 i en påskepyntet kirke, hvor vi skal synge de flotte påskesalmer og nyde de musikalske indslag.

2. påskedag – gudstjeneste kl. 9.00

Alle er hjertelig velkommen til en smuk påskehøjtidelighed i kirken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på