Konstituering af nyvalgt menighedsråd for Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse sogne.

Den 29. november 2020 tiltræder det nye menighedsråd, som vil fungere i den næste 2-årige periode.

Formand: Lina McQuillan, Sandholts Lyndelse sogn

Næstformand: Kristiina M. Fristoft, Sandholts Lyndelse sogn

Kasserer: Gitte Klein Klavsen, Vester Hæsinge sogn

Kirkeværge Vester Hæsinge: Ellen M. Pedersen, Vester Hæsinge sogn

Kirkeværge Sandholts Lyndelse: Kristiina M. Fristoft, Sandholts Lyndelse sogn

Kontaktperson: Eva Andresen, Vester Hæsinge sogn

Sekretær: Marijanne N. Hansen, Sandholts Lyndelse sogn

Menighedsrådsmedlem: Anastassia Andersen, Vester Hæsinge sogn

Menighedsrådsmedlem: Ulla Andersen Ploug, Vester Hæsinge sogn

Valgte suppleanter

Jens Lund, Vester Hæsinge sogn

Kaj Stengaard, Sandholts Lyndelse sogn

Vi glæder os til at videreføre det dynamiske arbejde, som det eksisterende råd har igangsat indenfor den seneste 4-årige periode.

Det nye Menighedsråd

 

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på