Brugsen: Omsætning øget med 31 %

index

Omsætning i uge 15: 31 % stigning. Følg med hver uge ved kassen i Brugsen.

Kære alle

Hermed følger lidt nyheder fra Brugsen i Vester Hæsinge. Og hæng på, der er nok at fortælle om:

Omsætning sætter rekord
Vi har netop fået tal for omsætning i uge 15, og det ligger på index 131. Dvs. der er solgt 31 % mere i den uge sammenlignet med samme uge sidste år. Det meget imponerende og viser, at vi er inde på det helt rigtige spor, de rigtige varer til de rigtige priser og at I kære kunder rent faktisk handler mere i butikken.
Du kan fremover se den senest uges omsætning-indeks ved kassen.

Den nye bestyrelse
På Generalforsamling var der valg til bestyrelsen som efterfølgende har konstitueret sig:

  • Ole Worregård, formand
  • Frode Nielsen, næstformand
  • Sonja Borg, sekretær
  • Dina Hedegaard
  • Anne Bendtsen
  • Alice Laursen
  • Kaj Stengaard
  • Morten Hansen, supl.
  • Laurits Knudsen, supl.

Eva Andreasen og Gitte Vilmand ønske ikke genvalg. Stor tak for deres indsats gennem flere år.

Vi holder Generalforsamling to gange
På Generalforsamlingen i marts havde COOP desværre ikke regnskabet klar. Anden del af Generalforsamling holdes derfor den 27. april 2015, kl. 19.00 i Brugsen i Vester Hæsinge. Vi håber, at så mange medlemmer som muligt har mulighed for at deltage. Mødet holdes i Brugsens lager.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og ref.
2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2014
3. Evt.

Lån og lånebeviser
I marts nåede vi op på 150.000 kr på vores garantistillelse overfor COOP. De står nu på en lukket konto hos Nordea og vi drøfter nu med COOP under, hvilke betingelser, der ikke er behov for garantistillelsen og lånet dermed kan udbetales. Håbet er, at det kan ske indenfor et par år med baggrund i en fortsat forbedret økonomisk situation for vores butik.

Vi har udformet lånebevis for alle, der har lånt et beløb til Brugsen – uanset om det er sket kontant i butikken eller via bankoverførsel. Bestyrelsen opbevarer en kopi af hvert lånebevis. Desuden modtager hver låner et eksemplar af lånebeviset i løbet den kommende tid. Lånebeviset bedes opbevaret hos den pågældende. Lånebeviset anvendes, når lånet på et senere tidspunkt tilbagebetales.

Andelsbeviser
I forbindelse med etablering af OK-tanken for nogle år siden, blev der udstedt andelsbesviser. Vi har fået en række spørgsmål om disse bl.a. i forbindelse med det nye lån. Nogle har i den forbindelse valgt at få deres andelsbesvis sløjfet. Dvs. man ikke længere har et tilgodehavende overfor Brugsen. Det er en stor hjælp for vores økonomi og hvis du har et andelsbevis du også ønsker sløjfet kan du kontakte Frode Nielsen på tlf. 30 45 65 05.

Hvis du ønsker at beholde dit andelsbevis, skal du ikke gøre yderligere. Andelsbesviserne udtrækkes løbende på den årlig generalforsamling, hvorefter de pågældende kan få beløbet udbetalt i butikken.

Omlægninger i Brugsen
Som du sikkert har bemæket, er der allerede sket en del omlægninger i butikken. Efter frugt og grønt, kom turen til brød-afdeling, hvor udvalg og priser nu er styrket. Senst er det kød og pålæg, der har gennemgået en “foryngelseskur” og indenfor kort tid bliver der flyttet lidt rundt på hylder og skabe. Alt sammen for at give dig en endnu bedre butik og nogle attraktive muligheder.

Forslagskasse
Det er blevet efterlyst om der kan sættes en forslagskasse op i butiken til fx ris og ros og gode idéer. Såvel uddeler som bestyrelse vil meget gerne have alle gode idéer, evt. kritik mv. Vi foreslår, at det sker enten direkte til uddeler, eller postkassen udenfor butikken benyttes. Desuden er der på Brugsens side på vesterhaesinge.dk en formular netop til dette formål og endelig er man velkommen til at skrive på vores Facebook-side.

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på