Nyt fra Lokalrådet

Årets første møde som det “nye” Lokalråd blev holdt

Årets første bestyrelsesmøde som det ”nye” lokalråd, blev afholdt i går.

Der var mange praktiske punkter på dagsorden – da vi som et nyoprettet Lokalråd skulle etableres igen med en masse formalia, bank, forsikringer og overdragelse af opgaver.

Dette sker selvfølgelig på baggrund af vinterens beslutning, hvor vi valgte at adskille X-Huset og Lokalrådet.

Der ligger en stor og vigtigt opgave, nu for både X-Huset’s nye bestyrelse og os som Lokalråd.

Vi tror dog stadig på, at dette kommer til styrke hele vores egn.

Billede fra den ekstraordinære generalforsamling – vinteren 2021

Mødet blev også startskuddet til at igangsætte vores handlingsplan for egnen, som vi på en tidligere workshop havde fået formuleret og skabt på baggrund af vores vision for egnen.

Et af hovedemnerne er, ”En fælles identitet” – under dette ligger der meget. Men det handler om at skabe et stærkt fællesskab for alle fire byer.

Nogle af de ting vi allerede har igangsat, er at vi i bestyrelsen nu er repræsenteret én person fra hver by.  Dette ser vi som en kæmpe styrke

Under dette emne, kommer vi blandt andet til at arbejde med vores velkomstgruppe. Det vigtigt for os vi skaber den bedste start for vores tilflyttere og vi får præsenteret vores egn med alle de herligheder vi kan tilbyde. Her handler det ikke kun om papir-materiale, men også hvordan vi personligt som Lokalråd og velkomstgruppe, inddrager vores tilflyttere socialt.

Et vigtigt punkt er kommunikation. Lokalrådets kommunikationskanaler er en facebookside, hjemmeside og 3 halvleg. Vi vil skabe nogle platforme som inddrager hele egnen og som skaber en stærk kommunikation på vores egn. Det er ikke en let opgave, men nødvendig. Vi har allerede arbejdshandskerne på og oprydning, opdatering og nytænkning er sat i gang.

 

En løbende ting vi arbejder på, er trafik. Et lille ”trafik-hold” har løbende dialog med kommunen omkring kommende og nuværende projekter. Senest var et fysiskmøde hos kommunen.

Vi tror på, at hvis vi skal have skabt forandring og udvikling, så står vi stærkt ved at støtte hinanden uanset hvilken by man bor i.

 

På vegne af Lokalrådet
Dina Rosenberg

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på