Nyt – Nyt – Nyt – Ny struktur skal sikre et stærkt Udviklingsråd

Med en tydeligere ansvarsdeling mellem Udviklingsrådet og en nyetableret driftsgruppe for X-Huset, er hensigten at skabe mere energi i Udviklingsrådet til at repræsentere alle interesser i lokalområdet.

Udviklingsrådet har i de seneste 3 år varetaget den overordnede drift af X-Huset og dermed valgt ikke at følge de muligheder, der ligger i vedtægterne for at nedsætte en gruppe til at varetage den overordnede drift af X-Huset. Dette har betydet, at en stor del af energien har været brugt på igangsætning af X-Huset efter ombygningen. Dette har været nødvendigt, men har også fjernet opmærksomheden fra andre opgaver.

“Vester Hæsinge Egnen står overfor mange store udfordringer, som kræver at Udviklingsrådet har maksimal handlekraft. Derfor vælger vi nu at retablere X-Husets driftsgruppe, så vi på den måde får flyttet en stor og tidskrævende opgave væk fra Udviklingsrådet.

Udviklingsrådet har behov for at samle alle kræfter omkring opgaver som skabelse af bedre bosætningsmuligheder i lokalområdet, byfornyelsesprojekt, udvikling af oplevelsesmuligheder i naturen, stisystemer, varetagelse af områdets interesser over for Faaborg-Midtfyn Kommune, Fyn-Als-forbindelsen og meget andet.

Udviklingsrådet vil gerne styrke sin rolle som de 4 landsbyers råd. Det er vigtigt, at vi skaber sammenhængskraft i vores lokalområde, særligt i en tid, hvor befolkningstallet går tilbage og opmærksomheden på landområderne viger for de områder, som ligger tættere på Odense.”

siger Hans Christian Balle, formand for VH-egnens Udviklingsråd

Torsdag den 3. juni kl. 19.00 i X-Huset afholder Udviklingsrådet generalforsamling. Her vil der blandt andet blive fremsat forslag om vedtægtsændringer, så det er muligt at etablere en stor og handlekraftig driftsgruppe for X-Huset. 

Der afholdes også valg til Udviklingsrådet. Her er der mulighed for at stille op til valget og måske blive en del af Udviklingsrådet. Der er behov for alle gode kræfter. Jo flere rådet tæller, des flere af hverdagens lokale udfordringer og muligheder kan der gøres noget ved.

Venlig hilsen

Udviklingsrådet

 

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på