ORIENTERINGSMØDE I AFTEN D. 9. JUNI I PRÆSTEGÅRDEN AFLYST!

Præstegården

I forbindelse med menighedsrådsvalget 15. sept. 2020 var der oprindeligt
planlagt orienteringsmøde i præstegården i aften d. 9. juni kl. 19.00.
Det vil med de nuværende forsamlingsrestriktioner ikke være muligt at afholde
mødet, som derfor aflyses. I stedet afholdes orienteringsmøde onsdag den 19.
august kl. 19.00.

Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på