Orienteringsmøde omkring solcelleanlæg 21 nov. i X-Huset

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere et jordbaseret solcelleanlæg ved Vester Hæsinge med en størrelse på ca. 42 ha. Der er udarbejdet et afgrænsningsnotat, der beskriver planlægningens og projektets hovedindhold og forholdet til en bred vifte af miljøemner i henhold til miljøvurderingslovens regler.

Vi vil gerne have input fra borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og berørte myndigheder om hvilke miljøforhold, der er vigtige at undersøge i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten. Jeres organisation/forening er udpeget som en med potentiel interesse for området. Derfor sendes indkaldelse af ideer og forslag til jer.

Der afholdes orienteringsmøde mandag den 21. november 2022 kl. 19 – 21 på X-Huset, Birkevej 15 B, 5672 Broby. Tilmelding skal ske til planogkultur-post@fmk.dk senest den 17. november 2022.

Idéer, forslag og input til en kommende planlægning og miljøvurdering sendes til planogkultur-post@fmk.dk eller Plan & Kultur, Mellemgade 15, 5600 Faaborg, og skal være modtaget senest d. 6. december 2022.

For mere information om den igangsatte planlægning se vedhæftede bilag.  Informationen og links til afgrænsningsnotat for miljøvurdering kan også findes på kommunens hjemmesiden her: www.fmk.dk/planer

 

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på