Påskens højtideligheder i Kirkene.

Skærtorsdag den 29. marts kl. 19.00 i Vester Hæsinge Kirke.

Skærtorsdag hører vi om Jesu sidste måltid med sine disciple, om fodvaskningen, hvor Jesus vasker disciplenes fødder og om nadverens indstiftelse. Vi holder gudstjenesten i V. Hæsinge Kirke som en næsten almindelig gudstjeneste, men i stedet for at gå til alters, så samles vi omkring et bord i kirken og spiser et let måltid. Ingen tilmelding, bare kom!

Langfredag den 30. marts kl. 9.00 i Sandholts Lyndelse Kirke.

Denne dag læses der fra Jesu lidelseshistorie, derudover synges der salmer. Der er ikke prædiken og altergang.

Påskedag den 1. april kl. 9.00 i Sh. Lyndelse Kirke og kl. 10.30 i V. Hæsinge Kirke.

Påskedags gudstjenester fejres i påskepyntede kirker og med ekstra trompetmusik til højtiden.

Påskevandring 2. påskedag den 2. april vil vi prøve noget nyt!


En gudstjeneste kombineret med en gåtur. Vi mødes ved Sh. Lyndelse Kirke kl. 9.30 og begynder gudstjenesten med at synge en salme, derefter går vi sydpå ad Søndergade og videre ad markvejen til “Prædikestolen” på Sandholt. Med passende stop undervejs hører vi tekster fra Bibelen, siger Trosbekendelsen og synger. Ved ”Prædikestolen” hører vi dagens prædiken. Der serveres kaffe og rundstykker inden tilbageturen. Salmesangen akkompagneres af Torben Nikolajsen på harmonika. Turen er på ca. 3 km (6 km ialt og kræver fornuftigt fodtøj)!
For dårligt gående tilbyder Harald Kirketerp-Møller kørsel med jagtvognen fra kirken til prædikestolen.

Vel mødt og glædelig Påske til alle – Menighedsrådet.

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på