Påskevandring 2. påskedag

I år foregår påskevandringen i Tørvegyden i V. Hæsinge. Vi mødes ved Tørvegyden 6 kl. 09.30 og herfra går vi en runde ud af Tørvegyden langs med “Posen”. Salmesang, prædiken, og lysning af velsignelsen hører naturligvis med til vandringsgudstjenesten.
Vi slutter hos Jeanette Glasdam og Søren Larsen, Tørvegyden 6, hvor der serveres kaffe og rundstykker.
Marie Kallehauge fortæller kort om Posen, som er et historisk spændende sted. For 200 år siden har de lavtliggende arealer været Vester Hæsinges overdrev, d.v.s. at de 25 gårdmænd drev deres kreaturer derud til fælles græsning om sommeren. Da hver enkelt gård fik sit eget jordtilliggende i 1798, blev Posen inddelt i mange små lodder, så alle fik et lille areal til rådighed. Senere blev der bygget små ejendomme, og nogle erhvervede sig flere lodder. – Men hvorfor hedder det egentligt Tørvegyden ?
Endelig vil Jeanette Glasdam og Søren Larsen fortælle om deres liv og bedrift på stedet.
Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på