Repræsentantskabs- og borgermøde i X-Huset

…mere præsentation for fonden...

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde og borgermøde i X-Huset d. 3. december 2013 kl. 19.00 i X-Huset
Kære Alle borgere i V.Hæsinge, Gl. og Ny Stenderup samt Sh. Lyndelse
samt kære alle repræsentantskabsmedlemmer i X-Huset
X-Huset i V.Hæsinge er blandt de tre projekter, som nu er med i slutrunden om puljen på 10. mio. kr. til omdannelse af nedlagte skoler. LOA skal godkende de sidste ting, og vi kender ikke det nøjagtige beløb. De tre projekter, som bliver støttet er udvalgt, og vi er ét af de tre projekter.
Vi er stolte og glade over, at bevilgende myndigheder samt Faaborg-Midtfyn Kommune synes, at vores projekt er spændende og – navnlig – at de oplever vores lokalsamfund som velfungerende og værd at bygge videre på.
Nu skal vi vise vores samarbejdspartnere, at der er noget om snakken.
Denne proces fortsætter vi planlægningen af d. 3. december 2013 kl. 19.00 i X-Huset.
Her afholder X-Huset borgermøde og repræsentantskabsmøde.
Det er vigtigt, at alle foreninger, udvalg og grupperinger kommer til mødet. Ta´ også naboen med.
Mødet d. 3. dec. er borgermøde – alle er velkomne!
Med venlig hilsen
Henrik Larsen
Formand for X-Husets repræsentantskab
40 37 38 25
———————-
Dagsorden og program:

Kl. 19.00 Velkomst

Ved Frode Møller Nielsen og Henrik Larsen

Kl. 19.15 Det nye X-Hus

Orientering om færdigindretning

Om samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og MDVuns-huset

Og om tidsplan og økonomi

Sådan skal vi frivillige støtte og arbejde med

Der er muligheder for at være med i det, som du har lyst og tid til

Diskussion og spørgsmål

Åben debat, hvor alle kan byde ind…

Kl. 20.45 Kaffepause

Kl. 21.00 X-husets formelle repræsentantskabsmøde

1.Valg af ordstyrer

2.X-hus-repræsentantskabets konstituering og beslutningsdygtighed:
Oversigt over repræsentanter, se bilag

3.X-husets budget 2014

4. Behandling af X-Husledelsens forslag om at sætte krogrunden til salg

5.Valg af 3 personer og 2 suppleanter til X-husets ledelse samt valg af 1 revisor samt revisorsuppleant

På valg er Frode Møller Nielsen, Jørgen Brink og Bjarne Brøndgaard

samt suppleanterne Jørn Bertelsen og Laurits Knudsen

6. Eventuelt

 

 

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på