Skovsø-gruppen

Hvad går det ud på?
Bestyrelsen for Lokalrådet tog i sept./okt. måned 2015 initiativ til,at der bliver oprettet nogle Outdoor-grupper mhp. udvikling af de grønne områder i lokalområdet. Disse grupper består af frivillige borgere, der gerne vil bidrage til denne udvikling.

X-huset skal ombygges, renoveres og udvikles, så i den forbindelse vil man gerne, at de grønne områder løftes tilsvarende, så vores lokalområde bliver mere interessant og kan tilbyde forskelligartede aktiviteter såvel indendørs som udendørs. Formålet er at trække nytilflyttere til men også som et tilbud til områdets beboere for herigennem at opleve et større fælleskab.

Den ene af disse Outdoor-grupper er Skovsøgruppen, som i efteråret 2015 udarbejder forslag til, hvordan området ved Skovsøen kan udvikles og tilbyde tidssvarende friluftsfaciliteter og dermed blive til et endnu mere velbesøgt område for mange mennesker. Vi har igennem hele forløbet haft fokus på, at området skal rumme elementer, som alle – børn, unge, ældre, skoler, institutioner og naturglade personer kan få glæde af.

Vi vil gerne have bygget en bålhytte, 2 shelters, lavet bord og bænkesæt, koge- og grillsted samt lavet et skur, hvor der skal være diverse kogegrej, og natur- og teknikgrej fx vandkikkert, forstørrelsesbægre m.v. som man kan låne. Så har børnefamilier, skoler, og institutioner, spejdere osv. mulighed for at botanisere – man kan også overnatte i shelterne, lave mad på bål osv.

Vi vil gerne have etableret et springvand ude i søen og have bygget en platform. Vi ved at området tiltrækker fiskelystne – ikke kun voksne men også børn. At kunne gå ud på denne platform for at fiske vil gøre det mere sikkert. På platformen kommer der bænke, som dem, der blot ønsker at stoppe op og drikke en kop kaffe, kan sidde på og så lytte til springvandet.

Vi vil gerne have lavet græsarmeringsstier i området, så det er muligt at komme rundt med både barnevogne, klapvogne, rollator, kørestole eller lign. Ligeledes vil vi gerne have et toilet – det skal være et handicap-toilet, så det kan benyttes af alle. Størst mulig tilgængelighed til Skovsø-området vægter vi højt.

Hvordan får vi pengene til det?
I forbindelse med at Forsamlingshuset i Vester Hæsinge nedlægges, donerer bestyrelsen 50.000 kr. til X-huset – men betinger sig at pengene skal bruges ved Skovsøen. Med dette beløb som begyndelse søges der i begyndelsen af 2016 støtte hos Friluftsrådet og Landdistriktspuljen Faaborg Midtfyn kommune.

Projektet bliver støttet med udlodningsmidler til friluftliv ved Friluftsrådet på i alt 111.700 kr. og med 20.000 kr. fra Landdistriktspuljen Faaborg Midtfyn Kommune. Og så er der økonomisk basis for at gå i gang med at bygge nogle af faciliteterne.

Hvordan får vi det bygget?
I perioden april til august 2016 forsøger Skovsø-gruppen at gøre mest mulig PR for projektet – dels for at holde lokalområdet orienteret – dels for at engagere en hel masse frivillige borgere, der har lyst til at yde en indsats, når nu byggeriet går i gang lørdag d. 3. september. Vi skriver i 3. Halvleg, et lokalblad, der udkommer 4 gange årligt og husstandsomdeles af frivillige til ca. 600 husstande. Vi informerer på Borgermøder, der afholdes to gange årligt. Vi benytter os af digitale nyhedsbreve, som Udviklingsrådet udgiver. Der kommer artikler i Ugeavisen Faaborg og opslag i Lokalbrugsen.

Byggeprojektet sættes i gang med en stor fælles arbejdsdag. Vore lokale erhvervsdrivende har været til stor støtte og meget generøse – de har doneret al maden til denne dag.

Der mødte ca. 50 frivillige op, unge som ældre.  Børn, flygtninge, håndværkere, husmødre, pædagoger, osv. osv. Alle blev delt op i arbejdsgrupper : bålhytte-gruppe, shelter-gruppe, bord/bænke-gruppe, mad-gruppe m.m.

Efterfølgende har de frivillige arbejdet i små grupper og har taget både hverdage som weekender i brug. Vi er alle vore frivillige hjælpere en stor tak skyldig for deres engagement, opbakning og ikke mindst arbejdsindsats.

Hvad nu?
Nu her 1. maj 2017 er bålhytte, shelters, bord- bænke og koge/grill-sted færdige og klar til brug. Det er blevet tilmeldt www.udinaturen.dk og snart på www.bookenshelter.dk , så der bliver givet information om, at her er der et godt sted at overnatte for folk med lyst til friluftsliv. Vi mangler dog at lægge lidt flere fliser, og udjævne kanter mellem græs og fliser – og så græsfrø på de bare steder, men lige nu er der så fugtigt ved Skovsøen, at vi ikke kan køre der med maskiner. Vi venter på det gode vejr her i maj.

Vi er ikke færdige med hele projektet endnu. Vi er gået i gang med at søge midler til platform, græsarmeringsstier, springvand og gyngestativ, som er indholdet i 2. etape af projektet. Vi håber på, at kunne gå i gang igen til september 2017.Når det er realiseret – så mangler der til sidst et handicap-toilet.

Karen Møller

Peter Larsen

Rita Hansen

Mette Henningsen

Per Bertelsen

Inge Christensen

 

X
X