Tegn anpart i VHE Tanken ApS

Brugsen i Vester Hæsinge har én stor udfordring: Vi skal have vendt udviklingen. Det fortalte vi bl.a. om på borgermødet i søndags. Og løsningen er enkel, hvis vi alle står sammen og skubber bag på vognen, så kan det lykkedes. 
120 borgere var med i søndags. Det viser hvilken kæmpeopbakning vi har i vores område, når det gælder. Vi har gjort det før, og nu gør vi det igen!

Hvad kan du gøre?
Kør ned i Brugsen NU! og handl.
Dernæst, så kan du tegne en anpart i det nye fælles Anpartsselskab TANKEN ApS.
Læs mere om selskabet nedenfor og indskyd din anpart i denne uge.

Venlig hilen
Medarbejdere og bestyrelse i Lokal Brugsen Vester Hæsinge.

 

Hvad er VHE TANKEN ApS?
VHE TANKEN ApS er et nyt anpartsselskab under etablering.
Selskabet skal købe OK Tanken fra Brugsen, således Brugsen tilføres kapital.
Brugsen lejer derefter tanken af anpartsselskabet for et fast månedligt beløb i en aftalt periode.

Hvorfor det?
Formålet er at sikre at der nu og fremover fortsat findes et veldrevet tank-anlæg i lokalområdet.

Såfremt Lokal Brugsen nedlægges eller opsiger lejeaftalen, kan anpartsselskabet selv drive tanken eller udleje den til andre.

Hvem står bag anpartselskabet?
Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd og Erhvervsklubben har taget initiativ til etablering af anpartsselskabet. Alle i Lokalområdet kan tegne en anpart.

Det nye selskab stableres i et samarbejde mellem lokale virksomheder, borgere og organisationer i Lokalområdet, typisk i Vester Hæsinge, Ny og Gl. Stenderup samt Sandholts Lyndelse.

Hvor stor en anpart kan jeg købe?
Der udbydes anparter af følgende størrelse:

  •   2.000 kr.
  •   5.000 kr.
  • 10.000 kr.
  • 25.000 kr.

Den samlede anpartskapital forventes at blive på 200 – 300.000 kr.

Hvordan køber jeg en anpart?
Anparter tegnes ved at du indbetaler anpartsbeløb med oplysning om navn, evt. virksomhed, adresse samt mail/tlf på:
Konto 0828 – 0002259427.

Hvad får jeg ud af det?
Du støtter først og fremmest, at vi fortsat har en tank og Brugs i området. Et overskud i anpartsselskabet besluttes fordelt på den årlige generalforsamling.

Hvilken sikkerhed har jeg?
Du køber en anpart i vores OK Tank. Den har en god omsætning og en forventet levetid på mange, mange år endnu.

Etablering af anpartsselskabet sker under forudsætning af der tegnes tilstrækkelig kapital samt, at Lokal Brugsen Vester Hæsinge får mulighed for et frasalg.
Såfremt dette ikke sker tilbagebetales de fulde indskudte beløb hurtigst muligt.

Jeg har i forvejen en andel i OK Tanken – hvad sker der med den?
Endnu ikke udtrukne andele i OK Tanken i Vester Hæsinge overtages af det nye anpartsselskab.

Hvornår skal det ske?
Der kan tegnes anparter indtil den 31. september 2017. Hvorefter der lukkes for tegningen.

Enhver der indskyder penge på vores konto, har fortrydelsesret indtil den stiftende generalforsamling.

Flere oplysinger:

Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd
Jørgen Brink
Tlf. 40 40 41 30

Erhvervsklubben Vester Hæsinge
Jørn Bertelsen
Tlf. 20 63 12 43

Lokal Brugsen Vester Hæsinge
Ole Worregård
Tlf. 72 48 11 73

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på