Udviklingsrådet – Information om Borgerbudget

Den 8. oktober blev der i Faaborg-Midtfyn Kommune afholdt møde om årets Borgerbudget. 500.000 kr. skal fordeles ligeligt mellem de tre områder Årslev, Ringe og Faaborg.

Så er processen om årets Borgerbudget skudt i gang.

BORGERBUDGET KORT FORTALT I 2015 besluttede politikerne at afsætte 2 millioner kr. fordelt over fire år til at eksperimentere med nye måder at skabe projekter sammen på.

Efterfølgende er det blevet vedtaget, at borgerbudgettet bliver permanent med en årlig pulje på 500.000 kr. Året 2018 var dermed det sidste prøveår, hvor der igennem de sidste fire år er blevet afprøvet forskellige modeller.

HVILKE PROJEKTER KAN FÅ STØTTE?
Det er styregruppen, der afgør, hvilke kriterier projekterne i den enkelte egn bliver målt op imod. Men lovgivning siger også noget om, hvilken type projekter en kommune må støtte. Derfor skal projektet leve op til nedenstående:

  • Initiativet skal have et generelt sigte og være rettet mod borgere i al almindelighed.
  • Kommuner er en forening, hvor alle borgere medvirker til at løfte fælles opgaver. Initiativet skal derfor ind i denne foreningsramme. (Kultur, idræt, rekreative formål og lignende).
  • Initiativet skal etableres inden for kommunegrænsen.
  • Initiativet må hverken direkte eller indirekte give enkeltpersoner en fordel. Eksempelvis må initiativet ikke være knyttet til en privat ejendom på en måde, der kan give grundejer en fordel.

Alle Borgerbudgetprojekter skal igangsættes indenfor et år og afsluttes indenfor to år.

I 2018 fik følgende projekter i Vester Hæsinge og omegn tildelt midler fra Borgerbudget:

  • Etablering af nyt gyngestativ og sandkasse ved Skovsøen i Vester Hæsinge: 13.872 kr.
  • Byens Plads – for alle generationer – Ny Stenderup: 13.872 kr.

Udviklingsrådet opfordrer alle til at komme med forslag, der kan indgå i konkurrencen om at deltage i uddelingen af støtte fra kommunen til virkeliggørelse af projektet.

Sammen med forslaget skal vi have en projektbeskrivelse (gerne med fotos) og et budget.

Forslag skal være Udviklingsrådet i hænde senest 15. januar 2020.

I løbet af marts måned vil det blive bekendtgjort hvilke forslag, der får tildelt midler.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på