UDVIKLINGSRÅDET ØNSKER FLERE MEDLEMMER I RÅDET

Tirsdag den 10. marts afholder Udviklingsrådet generalforsamling. I den forbindelse vil Udviklingsrådet gerne slå et slag for at flere borgere i området engagerer sig i igangværende projekter og det kommende arbejde.

Udviklingsrådet opfordrer derfor alle til at overveje deres kandidatur til valg til Udviklingsrådet.

Der er mange igangværende og kommende opgaver, som er spændende og er med til at skabe liv, aktivitet og fællesskab i vores lokalområde. Vi har brug for, at så mange som muligt kaster noget energi ind i arbejdet.

Mange års solid tradition for at tage hånd om udviklingen i vores lokalområde har skabt mange spændende tilbud og giver vores lokalområde kvalitet i hverdagen.

Gå med i arbejdet og vær med til at definere indholdet i vores fælles hverdag.

Venlig hilsen Udviklingsrådet

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på