Udviklingsrådet sætter krogrunden til salg – pris

Udviklingsrådet har truffet beslutning om at sælge krogrunden, Birkevej 26, Vester Hæsinge.

Grunden er beliggende overfor Vester Hæsinge Kirke og har et samlet areal på 2415 kvm.

Udbudsprisen er en mindstepris på kr. 155.000 incl. moms. Hertil kommer handelsomkostninger, som betales af køber.

Når Udviklingsrådet har fået et indblik i interesserede købere, vil vi informere om den videre proces, prissætning mv.

Interesserede kan rette henvendelse til Udviklingsrådet, frem til og med den 22. februar 2019.
Henvendelse til:
Hans Christian H. Balle, formand for Udviklingsrådet – hans.balle@hotmail.com eller mobil.tlf. 42 25 34 04

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på