Lokalrådet for Gl. og Ny Stenderup, Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge

Lokalrådet dækker de fire landsbyer fire landbyer Gl. og Ny Stenderup, Sandholts Lyndelse og Vester Hæsinge og alle lokale borgere er “fødte” medlemmer.

Lokalrådets formål
Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser, herunder tage initiativ til og igangsætte udviklingstiltag til gavn for hele lokalområdet. Lokalrådet arbejder med en langsigtet strategi for en bæredygtig udvikling, der i samarbejde mellem foreningerne, virksomheder, kommune og enkeltpersoner for at skabe bosætning, erhvervsudvikling og trivsel i lokalområdet.

Lokalrådets opgaver
Lokalrådets opgaver er bl.a.:

• At være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet.
• At sikre, at enhver borger, som har fast bopæl i lokalområdet, har mulighed for at foreslå emner, som ønskes drøftet i Lokalrådet.
• At bidrage til et gensidigt forpligtende og koordinerende samarbejde med X-Huset i Vester Hæsinge.
• At bevare og videreudvikle lokalsamfundet, fysiske, kulturelle og demokratiske værdier
• At understøtte eksisterende og nye faciliteter der medvirker til sociale og kulturelle aktiviteter.
• At nedsætte udvalg efter opgaver og behov, samt efter lyst og interesse fra lokalområdets borgere.
• At fungere som kontaktled til andre lokalområder, Fåborg-Midtfyn kommune samt øvrige relevante myndigheder, organisationer.
• At arbejde på størst mulig indflydelse og ansvar for de opgaver, som kommunalbestyrelsen uddelegerer til lokalrådet.
• At være høringspart i alle spørgsmål vedrørende emner om lokalområdet, som behandles i kommunalbestyrelsen.
• At søge samarbejde med andre lokalråd, hvor det giver mening for en samlet og fælles udvikling af egnen.
• At sørge for god kommunikation til borgerne om forhold af lokal interesse.

Du kan læse mere om Lokalrådet i vores vedtægter der er vedtaget på Generalforsamlingen den 30. november 2021.

Referat-af-stiftende-generalforsamling-for-Lokalraad-NyGl.Sh_.Vh-30.-november-2021

Lokalrådets bestyrelse

 

Dina Hedegaard Rosenberg
Formand, Vester Hæsinge
E-mail: dinahedegaard@gmail.com
Nina Fladegård Jensen
Næstformand, Gl. Stenderup
E-mail: ninafladegaard@hotmail.com
Ole Worregård
Kasserer, Sandholts Lyndelse
E-mail: ole@worregaard.dk
Bjarne Brøndgaard
Sekretær, Ny Stenderup
E-mail: broendgaard@gmail.com
Lokalrådet har bl.a. ansvar for
Skovsøen med shelters – der kan lejes af alle i og udenfor vores område
Velkomstgruppen – der byder nye tilflytter til vores område velkommen.
3. halvleg – vores fælles blad, der udkommer fire gange om årligt til alle husstande.
Hjemmesiden: vesterhaesinge.dk
Hjemmesiden: syrenland.dk
Facebook-gruppen: Vesterhæsinge-egnen
Facebook-gruppen: Vores firkløver
Facebook-gruppen: Friheden er herude