Valg til menighedsrådet 2020

Orienteringsmøde – kom og hør om det kommende valg.

Onsdag den 19. august kl. 19.00 i Konfirmandstuen, V. Hæsinge Præstegård, Birkevej 16.

På mødet vil vi orientere om menighedsrådets mangfoldige aktiviteter – herunder forskellige gudstjenesteformer, foredrag, koncerter, kor, fyraftensmusik, udflugter, læsekreds, mm. samt vore visioner for den næste periode, som bliver 2-årig. Vi vil samtidig fortælle om selve menighedsrådsvalget, der finder sted den 15. sept. Kom og vær med, og lad os få en snak om, hvordan det er at sidde i et menighedsråd. Arbejdet er både spændende og udviklende.
Vel mødt den 19. august kl. 19.00. Vi byder på et lille traktement.
Menighedsrådet

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på