Velkomstgudstjeneste for konfirmanderne 2017

ro i kirkene

Velkomstgudstjeneste for konfirmanderne 2017 og deres forældre/familier Vester Hæsinge Kirke, tirsdag den 20. sept. kl. 19.00

Vi byder de nye konfirmander 2017 velkomne ved en gudstjeneste i Vester Hæsinge Kirke. Her vil konfirmanderne få udleveret bibler, og efter gudstjenesten går vi hen i konfirmandstuen i Præstegården, Birkevej 16. Her vil der blive orienteret om konfirmandundervisningen og konfirmationerne i foråret 2017, nærmere bestemt lørdag den 6. maj kl. 10.30 i Sandholts Lyndelse og søndag den 7. maj kl. 10.30 i Vester Hæsinge. Alle er selvfølgelig velkomne til at være med ved denne gudstjeneste og støtte op om sognenes konfirmander. Selve konfirmandundervisningen begynder efter efterårsferien. Den vil foregå i konfirmandstuen i Præstegården i V. Hæsinge, og konfirmanderne får direkte besked, når tiden nærmer sig.

Redaktør: Bent Hansen

Bent er tidligere brugsuddeler og har et stort kendskab til Vester Hæsinge og lokalområdet. Det har vi bl.a. glæde af i forbindelse med nyheder og kalender på hjemmesiden, hvor Bent specielt bidrager med nyt fra kirken, menighedsrådet og Madklubben.

Del på