Vester Hæsinge Brugs lukker

Brugsen i Vester Hæsinge lukker. Brugsen har gennem årene oplevet faldende omsætning og underskud, det har medført stigende gæld. Der har løbende været arbejdet med initiativer og tiltag, der skulle forbedre situationen. I sommers stod det imidlertidig klart, at det var nødvendigt med helt ekstraordinære tiltag.

Bestyrelsen har sammen med lokale borgere, virksomheder, organisationer og personale derfor i de seneste måneder arbejdet på en genopretningsplan. Planen indebar bl.a et muligt frasalg af OK Tanken, nye indtægtsgivende aktiviteter samt en reduktion af udgifterne.

På et borgermøde den 17/9 kom der flere konstruktive forslag fra de mere end 120 fremmødte. Der er siden arbejdet med disse og andre forslag, der samlet skulle præsenteres for COOP og vores bank Nordea. Efterfølgende har vores uddeler desværre opsagt sin stilling pga. andet job.

På dette grundlag – og efter drøftelser med vores revisor – er det bestyrelsens vurdering, at det ikke er muligt at gennemføre den planlagte genopretningsplan og dermed drive Brugsen videre. Genopretningsplanen skulle medvirke til en gældssanering på mindst 600.000 kr.
På den baggrund har bestyrelsen været nødsaget til at meddele COOP og Nordea, at der ikke længere er mulighed for at drive Vester Hæsinge Brugs videre. Brugsen lukker derfor indenfor kort tid og vi har tilsvarende set os nødsaget til at opsige vores gode personale.

Mange har meget forståeligt efterspurgt information siden borgermødet. Det har desværre været vanskeligt at informere yderligere i forbindelse med de rammer, der er for lukning af en virksomhed.

Personalet i butikken har så godt som muligt forsøgt at svare på spørgsmål og håndtere bekymringer i de seneste dage.

Mange har været frustrerede og måske utilfredse – det har vi i bestyrelsen stor forståelse for. Men jeg håber også, at alle vil bidrage til, at vi kan snakke om situationen i fordragelighed. Alle omkring Brugsen har knoklet for at få det til at lykkes. Noget kunne måske være gjort anderledes, andet ikke. Men det ændrer ikke på det grundlæggende, VH Brugsen sælger ikke varer nok til at kunne få en rentabel drift.

Tak for kampen
Det er en meget beklagelig udvikling, at vores Brugs nu må lukke. Det er et tab for os alle, der bor i lokalområdet, for alle dem der plejer at handle i Brugsen og ikke mindst for de mange ansatte, der nu står uden job.

Rigtig, rigtig mange har gennem årene knoklet for at fastholde en god og levende dagligvareforretning i området. En forretning som var så meget andet end bare en butik. Det var arbejdsplads for voksne og unge, samlingssted for mange – det var her vi fik aftalt stort og småt. En kæmpe- kæmpestor tak til jer alle. Tak til alle borgere, frivillige, medlemmer og kunder og vores bank Nordea, der har støttet ved at handle i butikken, med andele og donationer og gode råd.

Indskud til VHE Tanken ApS
Mange har i den sidste tid indbetalt beløb til VHE Tanken ApS. Dette er et initiativ der er sat i værk fra Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd, Erhvervsklubben og VH Brugs. Der vil senere blive udsendt nærmere information om dette.

Hvad nu?
I skrivende stund ved vi ikke helt, hvornår lukningen af butikken sker. Vi vil forsøge, at informere så godt som muligt om dette i de kommende dage.

På vegne af bestyrelsen for
Vester Hæsinge og Omegns Brugsforening

Ole Worregård
Formand

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på