Vester Hæsinge får ny præst

Jul i PræstegårdenDet er ganske vist. Der ansættes en ny præst efter vores tidligere præst Søren-Herluf Sørensen fik andet job og forlod sognet.

Den nye præst – der om alt gå vel rykker ind på præstegården i Vester Hæsinge næste år – bliver dog “præst på halv tid”. Den anden del af tiden skal den nye præst arbejde med skoletjenesten i hele stiftet.
Ingen tvivl om at vi alle i Lokalområdet ser frem til der atter bliver liv på præstegården og byde den nye kvinde (M/K) velkommen og tage del i vores foreningsliv mv.

Du kan læse det fulde stillingsopslag ved klikke på “Læs mere…” nedenfor.

Stillingsopslag fra Fyens Stift (ansøgningsfristen er udløbet) publiceret på ofir.dk:

Sognepræst i Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse pastorat i Fyens Stift

Stillingen somsognepræst i Vester Hæsinge Sandholts Lyndelse i Fåborg Provsti i Fyens Stift er ledig.  Til stillingen erknyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Til stilingen er desuden knyttet en forpligtelse (50%) som teologisk projektmedarbejder ved den folkekirkelige skoletjeneste i Stiftet. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor den der ansættes skal indgå i et samarbejde med den øvrige skoletjeneste i Stiftet. I dette samarbejde indgår også Fyens Stifts religionspædagogiskekonsulent, der i samspil med den teologiske projektmedarbejder deltager i udviklingen af den nyoprettede stilling. Her er således tale om en udfordrende og spændende stilling, der skal være med til at fremme vekselvirkningen mellem kristendom og kultur, skole og kirke.

Der vil til stillingen som sognepræst blive ydet bistand efter et af biskoppen fastsat regulativ.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,-årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget vil blive fastsat efter nyvurdering.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, Postbox 2123, 1015 KøbenhavnK., og indsendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C, e-post: kmfyn@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse Ansøg via email: kmfyn@km.dk

Redaktør: Ole Worregård

Ole bor med sin familie i Sandholts Lyndelse, er redaktør på hjemmesiden samt passer "maskinrummet". I øjeblikket er han desuden bestyrelsemedlem i Bakkelandets Lokalråd, tovholder på Syrenland.dk og så brygger han efter sigende noget hæderligt håndbrygget øl i Det Blå Bryghus!

Del på