Vester Hæsinge Forsamlingshus – ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling
 i Vester Hæsinge Forsamlingshus
mandag den 3. juni 2013 kl.19.00.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.
Valg af sekretær.
Valg af dirigent.

2. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen.

3. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

4. Valg af 2 revisorer.
Valg af 1 revisorsuppleant.

5. Indkomne Forslag.

På bestyrelsens vegne
den 5. maj 2013
Gurli Rindebæk.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på