Vester Hæsinge Hjertestarter – Generalforsamling

Der er generalforsamling i Vester Hæsinge Hjertestarter i Cafe X i Dagligstuen den 27. marts kl. 19.00.

Foreningen er vært ved Kaffe og kage.

Alle medlemmer har fået brev i januar.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag, skal være indsendt 10 dage før til formanden
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (formanden vælges af bestyrelsen)
  8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for et år
  9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant for et år
  10. Eventuelt

Håber det er en forglemmelse, at der stadig mangler nogle indbetalinger af kontingenter. Vi havde 127 medlemmer i 2014 – i dag KUN 74 betalende.

Det koster noget at drifte 2 Hjertestartere på årsbasis.

Vi mangler aktive i bestyrelsen, kom på banen, hvis I vil have 2 Hjertestartere, der fungerer i fremtiden.

Vi får snart en ny Hjertestarter til X-Huset, hvor der følger kursus med til 5 hjerteløbere.

Vi har kun 2 tilmeldte Hjerteløbere. Vil I, der bor tæt på X-Huset, være nr. 3, 4 og 5?

Vi mangler den 5. Hjerteløber til ”Brugsens” Hjertestarter. Hvem vil være den 5.? Vedkommende skal bo tæt på ”Brugsen”.

Vi har desuden fra Trygfonden fået bevilget et kursus til 16 medlemmer i HLR. Dette kursus afholdes senere på året.

Er der mon nogen, der har en umoderne Smartphone, som foreningen kan købe billigt til MobilePay til kontingenter?

 

På bestyrelsens vegne
Gurli Rindebæk

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på