VESTER HÆSINGE HJERTESTARTER – Vigtig info

Grundet omstændighederne måtte vi udsætte Generalforsamlingen i Vester Hæsinge Hjertestarter, til det igen er tilladt at mødes i foreningsregi. Ny dato vil blive annonceret på Vester Hæsinges Hjemmeside.

Fra maj 2020 bliver frivillige førstehjælpere i Region Syddanmark tilkaldt via Trygfondens Hjerteløberordning.

Den tidligere ordning, Danmark Redder liv, som vores hjerteløbere har været tilmeldt, er erstattet af TrygFondens ordning.

Tak til I faste hjerteløbere, der indtil 1. maj. har været tilknyttet den gamle ordning.

Nu er det vigtigt, at så mange som muligt tilmelder sig den nye ordning.
Gå venligst ind på TrygFonden og læs på siden ” Bliv hjerteløber – og red liv”.
Se videoen og læs om projektet, før du tilmelder dig.

På denne side downloader du også Hjerteløber-app til i-Phone eller Android.
Du tilmelder dig og modtager alarmer via Hjerteløber-app’en, som du har downloadet.
Du kan nu blive tilkaldt i hele landet, hvor du end befinder dig med din telefon.
Man tilkaldes op til 1,8 km fra mobilen til hjertestoppet.
Man kan også takke nej, hvis man står i noget, man ikke kan gå fra.

Vi har i bestyrelsen i V.H. Hjertestarter planlagt, at vi nedlægger foreningen

Det vil blive foreslået på den kommende generalforsamling. Der skal så indkaldes til 2 ekstraordinære generalforsamlinger for at nedlægge foreningen.

Vi har tidligere været i dialog med X-Husets formand og VHE Invest formand om, at de hver især overtager forpligtigelserne med hjertestarterne. Det er de villige til.

Det sidste nye er, at X-Huset måske overtager begge de økonomiske forpligtigelser, men det har vi styr på inden den kommende generalforsamling. Det vil så kræve en vedtægtsændring.

Der har ikke været den store interesse for at holde foreningen i gang, så derfor har vi besluttet at nedlægge den. Ved indkaldelse til generalforsamlingen vil der være vedhæftet en dagsorden med forslag fra bestyrelsen om evt. vedtægtsændring og nedlæggelse.

Er der en kommende ny formand, der kan samle en ny bestyrelse, så er det også en mulighed.

Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

På bestyrelsens vegne
Venlig hilsen
Gurli Rindebæk

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på