Generalforsamling i VH Hjertestarter

aedEfter en rolig generalforsamling i V.H. forsamlingshus den 31. marts med 12 fremmødte medlemmer blev formandens beretning, samt regnskab og budget godkendt.
Formand Mette Gundersen ønskede en pause i sit virke for foreningen, da hendes resourcer er påkrævet andet steds. Næstformand Gitte Klein Klavsen (på genvalg), samt Poul Rindebæk (ikke på genvalg) var begge på valg i år.

På det efterfølgende møde blev den nye bestyrelse konstitueret således:
Formand: Gitte Klein Klavsen, Birkevej 24, vester Hæsinge. Mobil nr: 28142485 e-mail: g.klein@live.dk
Næstformand: Gurli Rindebæk
Kasserer: Helle Finderup
Sekretær: Gurli Rindebæk
Menigt Medlem: John Beck Klavsen
1. suppleant: Flemming Hansen
2. suppleant: Poul Rindebæk
Revisorer: Erik Boman og Peder Larsen
Revisor suppleant: Erik Rasmussen

Den nye bestyrelse takker for den store opbakning i lokalbefolkningen, da vi var rundt og hverve medlemmer. Ialt har 120 medlemmer besluttet at støtte foreningen.Vi kan kun være tilfredse med de første 7 mdr af foreningens bestående.

Vi vil arbejde på at få førstehjælpskurser til byen. Der er ansøgninger ude vedr. tilskud til førstehjælpskurser, samt vi har ansøgt Trygfonden om nok en hjertestarter, som skal placeres ved Kaptajngården, såfremt vi kommer i betragtning. Vi vender tilbage, når der foreligger svar.

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på