Vuggestue på Kaptajngården – et skridt i den rigtige retning

Den seneste tids debatindlæg, hvor forældre til de mindste børn bærer et forslag frem om etablering af vuggestuetilbud i Børnehaven Kaptajngården vækker begejstring lokalt.

I en tid, hvor der i vores kommune er stort fokus på at rammesætte udviklingen for bosætning i hovedbyerne Faaborg og Ringe, samt i Nr. Lyndelse og Årslev/Sdr. Nærå, kommer forslaget om vuggestuetilbud i Børnehaven Kaptajngården som et friskt forslag.

Gruppen af unge forældre, som har gjort sig til talsmænd for sagen, deler engagementet i og bekymringen for udviklingen i vores område med lokalrådene i vores del af kommunen. Vi har i de sidste mange år været vidner til en stadig forringelse af servicetilbud generelt og arbejder alle målrettet på at nyskabe gode og attraktive muligheder for alle borgere i vores område.

Vi ser en tendens til at antallet af fødte børn stiger og samtidig forringes mulighederne for at få passet de mindste børn lokalt. Det er med til at gøre hverdagen mere presset for børnefamilierne, fordi vejen til pasningsmulighederne bliver længere.

Vi har alle et ønske om at tage hånd om en udvikling mod mere attraktive bosætningsforhold og arbejder på alle områder for at gøre vores områder interessante for dem, der gerne vil blive og for dem som overvejer at flytte hertil.  

Børnehaven Kaptajngården er med sin prioritering af hverdagen tæt på naturen selvskreven til at løfte opgaven og vil, som den allerede er nu, være et godt tilbud til børnefamilierne.

Vores områder har fantastiske muligheder for et godt børneliv og den mulighed skal vi vedligeholde og dyrke på alle måder.

Lokalrådene i Vester Hæsinge og Brobyværk bakker fuldt op om forslaget om etablering af vuggestue.

Formand Hans Christian H. Balle                             Formand Claus Rasmussen

Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd                     Brobyværk Lokalråd

Redaktør: Dina Hedegaard

Dina er formand for Bakkelandets Lokalråd. Og godt nok stammer hun fra Faldsled, men har alligevel valgt Vester Hæsinge med hjerte og sjæl.

Del på